https://mobirise.com/

Oficiálna medzinárodná stránka komunuty.

Oficiálna stránka komunuty v Českej republike.

V ŠKOLE BOŽEJ LÁSKY

Záznamy prednášok a fotografie z duchovných cvičení v Nitre, 2017.

Stránka komunity Facebook v anglickom jakyku.

Stránka komunity Facebook v českom jakyku.

Exercície s p. Montfortom Okaa, Koclířov 2015, ČR.